OCD RESTAURANT

הנגשת אתר זה בוצעה על ידי חברת הנגשת אתרים "נגיש בקליק" 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Safari, Opera בכפוף לתנאי היצרן. הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן כרום.


אפשרויות הנגישות בתפריט:

פניה לרכז הנגישות
אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הנגישות של החברה עומד לרשותכם במגוון ערוצים לפנייה בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם משוב.

פרטי רכז/ת נגישות בחברה

שם:   ארז זוארס

טלפון:   0506857689

אימייל: [email protected]

כתובת למשלוח דואר:  תרצה 17 ת"א

לכל פניה נוספת ניתן לפנות לכל אמצעי תקשורת זמין של OCT TLV

הסדרי נגישות בחברה